• salgaramruttulya0207@gmail.com
  • + ९१-९०२१३३२५७०

संपर्क साधा.

सलगर चहाविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी, आपल्या जवळचा सलगर अमृततुल्य चहा शोधण्यासाठी, फ्रँचायझी संबधीच्या कोणत्याही शंकेच्या निरसनासाठी आमच्याशी थेट संपर्क साधा.

सलगर चहा
अमेय वैभव रेसिडेन्सी, बी विंग, मेनन बंगला पाटोळेवाडी जवळ,
कोल्हापूर, महाराष्ट्र, ४१६००५.

+ ९१-९०२१३३२५७०
salgaramruttulya0207@gmail.com